web analytics

Smakschip de ‘Eendracht’ vergaan bij Noorwegen (1834)

Klik om te openen in de database.

Veel van mijn voorouders hebben gevaren. Grotendeels in de binnenvaart. Bij het huwelijk op 13-11-1839 te Amsterdam van één van mijn voorouders (oudouders), Aaltje Klaassen de Wilde (geboren 1807 in Schiermonnikoog) en Grietje Remkes Onnes (geboren 1812 Schiermonnikoog) blijkt dat Aaltje Klaassen de Wilde van beroep ‘zeeman’ is.

Bij het huwelijk moeten geboorteactes van de bruid en bruidegom worden overlegd. Als een ouder niet meer leefde hoort van hem/haar ook een overlijdensacte te worden overlegd. Bij dit huwelijk was de vader van Grietje, Remkes Onnes, al overleden, maar kon geen extract van een overlijdensacte worden overlegd. Nu was dit overlijden wel een bijzondere.

In een huwelijksbijlage was voor de kantonrechter te Dokkum door een aantal personen een verklaring afgelegd waarin ze te kennen gaven Grietje Onnes zeer goed te kennen en zeer goed te weten dat haar vader Remke Jans Onnes ‘in leven matroos wonende te Schiermonnikoog’ in de maand maart 1834 onder Noorwegen met het schip is verongelukt. Deze personen geven te kennen Remke van zeer nabij te hebben gekend en dat niets anders van het schip en ‘equipage’ is herkend dan een stuk van een kledingskist van Remke Jans Onnes met daarop zijn naam en dat deze ‘aan wal is komen drijven’.

Vooralsnog heb ik geen registratie in een acte van overlijden kunnen vinden van Remke Jans Onnes.

In meerdere kranten uit die tijd is hierover gemeld:

1834-05-01 - Opregte Haarlems Courant - vergaan smakschip Eendracht oa Remke Jans Onnes - 500x
Uit: Oprechte Haarlems Cournant 1-5-1834
1834-05-05 - Algemeen Handelsblad - scheeptijdingen oa Remkes Jans Onnes - 500x
Uit: Algemeen Handelsblad 5-5-1834 – Scheepstijdingen

Het schip de ‘Eendracht’

Dit schip is een houten schip van het type Smak, met twee masten en één dek. Volgens de gegevens bij www.marhisdata.nl is dit schip in 1803 gebouwd door Wijnke Jans Bijlholt te Mastenbroek in Groningen. Het schip kon 35 ton aan last meenemen. Eigenaar was Heerke Teunis Smit.

De smak is een scheepstype uit de 18e en vroeg 19e eeuw en een licht vaartuig voor de kustvaart. De romp was voor en achteraan rond en de bodem was nogal plat. Ze waren voorzien van twee zijzwaarden. Het schip had een klein roefje met schippershut, bemanningsverblijf en kombuis.

De smak wordt gezien als een voorloper van de tjalk. Het waren forse zwaar gebouwde schepen.

smakschip-groenewege-800x
Een Smakschip

Bron

  • Burgelijke Stand Amsterdam, huwelijksregister, register 5 folie 31, en bijlagen
  • Oprechte Haarlems Courant 1-5-1834
  • Algemeen Handelsblad 5-5-1834 – Scheepstijdingen
  • www.marhisdata.nl
  • www.debinnenvaart.nl
  • ‘Verzameling van vier en tachtig stuks Hollandsche schepen geteekend en in koper gebracht door G. Groenewegen.’, Rotterdam 1789, J. van den Brink